• เที่ยวพม่า เมืองพุกาม (ทะเลเจดีย์) จากมุมสูง
    5   15  
    18 พ.ค. 56 | 00:17

  • There's Always Me (Elvis) เมืองพุกาม ทะเลเจดีย์ พม่า -by Puii
    5   21  
    12 พ.ค. 56 | 19:38