• เที่ยวพม่า เมืองพุกาม (ทะเลเจดีย์) จากมุมสูง
    5   15  
    18 พ.ค. 56 | 00:17

  • เที่ยวพม่า สะพานไม้สัก อูเบง (U-Ben) และบริเวณรอบๆ 4-พค-2556
    5   16  
    8 พ.ค. 56 | 23:49